1119
ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
Μια χρήσιμη συσκευή που ενεργοποιεί οποιοδήποτε κασετόφωνο μόλις σηκώσουμε το ακουστικό του τηλεφώνου. Χρήσιμη για την καταγραφή παραγγελιών, συνομιλιών κλπ. Δεν απαιτεί ιδιαίτερη τροφοδοσία για τη λειτουργία της. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ανάλογα με τη νομοθεσία μπορεί να χρειάζεται ειδική άδεια, ή να απαγορεύεται τελείως η χρήση της συσκευής. Η συμμόρφωση με το νόμο θεωρείται αυτονόητη.