1155
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ ΦΩΝΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ - SCRAMBLER
Μία χρήσιμη συσκευή για την απόλυτη ασφάλεια των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων και όχι μόνο, είναι ένας κωδικοποιητής φωνής υψηλής τεχνολογίας με δυνατότητα τοποθέτησης και αλλαγής του κωδικού από τον χρήστη. Χρησιμοποιεί το γνωστό ειδικό ολοκληρωμένο κύκλωμα FX224 με δυνατότητα ταυτόχρονης αποστολής και λήψης (duplex mode).Κατασκευάζοντας δύο όμοια κυκλώματα αποκτάτε το προσωπικό σας απόρρητο κανάλι επικοινωνίας. Τροφοδοσία: 12-18VDC. Κατανάλωση: 30mA. Διαθέτει δύο κώδικες των 32 συνδυασμών.