1167
ΜΙΚΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ
Σε κάθε γραφείο υπάρχουν σήμερα περισσότερες από μία τηλεφωνικές γραμμές. Τι γίνεται όμως όταν θέλουμε να συνδέσουμε τον αυτόματο τηλεφωνητή: Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε πολλούς τηλεφωνητές η το κύκλωμα που σας προτείνουμε που επιτρέπει τη σύνδεση fax, modem η τηλεφωνητή με περισσότερες από μία τηλεφωνικές γραμμές.