1122
ΡΕΛΕ ΚΛΗΣΕΩΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
Ένα απλό κύκλωμα που συνδέεται με τη γραμμή του τηλεφώνου και κάθε φορά που χτυπάει το τηλέφωνο κλείνει τις επαφές ενός ρελέ, στο οποίο μπορεί να συνδεθεί ένα μεγαλύτερο κουδούνι, μια λάμπα κλπ. Είναι πολύ χρήσιμο σε αποθήκες, βιοτεχνίες, συνεργεία, εργοστάσια και γενικά σε χώρους όπου ο θόρυβος δεν επιτρέπει να ακούσετε το τηλέφωνο. Τροφοδοτείται από την τηλεφωνική γραμμή.