1096
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 2-30V/5A ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
Ένα ισχυρό και αξιόπιστο τροφοδοτικό για εργαστηριακή χρήση. Έχει ρυθμιζόμενη τάση εξόδου από 2 έως 30 V, με μέγιστο ρεύμα 5 Α. Χρησιμοποιεί το ολοκληρωμένο κύκλωμα VOLTAGE REGULATOR LM317 και Transistor ισχύος για να παρέχει στην έξοδο σταθερή τάση για οποιαδήποτε τιμή του ρεύματος εξόδου. Χρειάζεται μετασχηματιστή 24 V/5 Α.