1062
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ TTL 5 V/0.5 A
Eνα σταθεροποιημένο τροφοδοτικό 5 V/0.5A κατάλληλο για όσα κυκλώματα λειτουργούν με ολοκληρωμένα TTL. Χρειάζεται μετασχηματιστή 5 V/0.5 A.