1056
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 8-20 V/8 A
Ένα σταθεροποιημένο τροφοδοτικό υψηλών απαιτήσεων, ικανό να τροφοδοτήσει πομπούς, LINEAR κλπ. μέχρι 150 Watts. Το κύκλωμα περιλαμβάνει ειδικά φίλτρα RF για να μην επηρεάζεται το κύκλωμα σταθεροποίησης από την υψηλή συχνότητα που παράγουν οι συσκευές που τροφοδοτούνται. Χρειάζεται μετασχηματιστή τροφοδοσίας 24 V/8A.