1064
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ± 12 V/0.5 A
Ένα συμμετρικό σταθεροποιημένο τροφοδοτικό για πολλές χρήσεις. Μπορεί επίσης με κατάλληλη συνδεσμολογία να μας δώσει 24 VDC. Χρειάζεται μετασχηματιστή 2x12 V/0.5 A