1112
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΓΑΦΩΝΩΝ ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ
Ένα απλό και χρήσιμο κύκλωμα για την προστασία των μεγαφώνων του ενισχυτή από υπερφόρτωση κλπ. Προστατεύει και τα δύο κανάλια και εξασφαλίζει μια μικρή καθυστέρηση στη σύνδεση των μεγαφώνων κατά το άναμμα του ενισχυτή αποφεύγοντας έτσι τους γνωστούς, και καταστροφικούς συχνά, θορύβους από τις φορτίσεις και εκφορτίσεις των πυκνωτών του τροφοδοτικού. Τάση τροφοδοσίας: 12 VDC.