1043
ΒΑΘΜΙΔΑ LOUDNESS STEREO
Είναι μια ενεργή βαθμίδα LOUDNESS που όταν συνδεθεί με τον ενισχυτή σας, θα δώσει μια νέα διάσταση στη μουσική που ακούτε ιδιαίτερα στις πιο χαμηλές εντάσεις. Προσαρμόζεται εύκολα σε οποιονδήποτε στερεοφωνικό ενισχυτή μεταξύ του προενισχυτή και των τελικών. Έχει πάρα πολύ χαμηλή παραμόρφωση και σχεδόν αμελητέο θόρυβο. Κατάλληλα τροφοδοτικά είναι τα SMART KIT 1061 και 1068. Τάση τροφοδοσίας: 5-15 VDC.