1099
ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ ΜΕ LCD
Ένα ψηφιακό βολτόμετρο με οθόνη LCD κατάλληλο για τη μέτρηση τάσεων από 0 μέχρι και +199 Volts. Χρησιμοποιεί το γνωστό ολοκληρωμένο ICL 7106. Εχει πολύ χαμηλή κατανάλωση, και μπορεί να λειτουργήσει για πολλές ώρες με μία κοινή μπαταρία 9V. Απλούστατη κατασκευή αξιόπιστη λειτουργία το κάνουν ιδανικό για PANEL METER για ενδεικτικό τάσης σε τροφοδοτικά και γενικά όπου χρειάζεται παρακολούθηση της τάσης.