1008
ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ
Πρόκειται για μία γεννήτρια ακουστικών συχνοτήτων και κυματομορφών, που καλύπτει την περιοχή 20 Hz-30 KHz. Παράγει ημιτονική, τριγωνική και τετραγωνική κυματομορφή. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίs πρόβλημα για ρυθμίσεις ακριβείας και προκειμένου να καλύψει οποιαδήποτε ανάγκη σ'ένα ερασιτεχνικό ή επαγγελματικό εργαστήριο. Τάση τροφοδοσίας: 24 VAC. Τάση εξόδου: 0-16 Vpp. Αντίσταση εξόδου: 600Ω. Απόκριση συχνότητος: 20 Hz-30 KHz.