1118
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ TRIAC 0-10 MIN
Ένας χρονοδιακόπτης χωρίς ρελέ και άλλα μηχανικά εξαρτήματα, κατάλληλος για κάθε χρήση όπως κλιμακοστάσια, βιομηχανικές εφαρμογές κ.ά. Τροφοδοτείται απ' ευθείας από το δίκτυο χωρίς να χρειάζεται τροφοδοτικό. Ο χρόνος καθυστέρησης ρυθμίζεται από 0 μέχρι 10 λεπτά.