1094
ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΓΙΑ ΣΠΙΤΙΑ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Ένα θαυμάσιο σύστημα συναγερμού για σπίτια και καταστήματα με επαγγελματικές προδιαγραφές. Διαθέτει ρυθμιζόμενους χρόνους εισόδου, εξόδου και διαρκείας συναγερμού. Έχει τέσσερις ζώνες (2 αμέσου συναγερμού και δύο με καθυστέρηση) ανοικτού ή κλειστού κυκλώματος. Διαθέτει κύκλωμα εφεδρικής τροφοδοσίας με μπαταρία η οποία διατηρείται πάντα φορτισμένη από το ίδιο το κύκλωμα. Τάση τροφοδοσίας: 15 VAC. Κατανάλωση σε ηρεμία: 100 mA.