1081
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΓΡΩΝ
Ένα απλό αλλά αξιόπιστο κύκλωμα που σχεδιάστηκε για περιπτώσεις που χρειάζεται ανίχνευση της στάθμης κάποιου υγρου. Το κύκλωμα είναι ιδανικό για τον έλεγχο της παρουσίας ή της απουσίας της στάθμης του νερού ή άλλων υγρών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αυτόματους διανομείς ποτών, πλυντήρια, συστήματα άρδευσης, δεξαμενές νερού και καυσίμων, λέβητες, καλοριφέρ κ.λ.π. Τάση τροφοδοσίας: 220V AC. Τάση λειτουργίας: 8V DC. Ρεύμα κατανάλωσης: 20 mA.